Privacyverklaring Digitalebalans.nl

Digitalebalans.nl (hierna: “wij”) verwerkt persoonsgegevens van de bezoekers van haar website. Wij doen dit om onze bezoekers zo goed mogelijk van dienst te zijn en onze doelstellingen te bereiken. In deze privacyverklaring leggen we uit waarom – en op welke manier – we jouw persoonsgegevens verwerken.

Wie zijn wij?

De website Digitalebalans.nl is een initiatief van Netwerk Mediawijsheid. Het Netwerk bestaat uit meer dan duizend organisaties die zich inzetten op gebied van mediawijsheid, onder meer bibliotheken, culturele instellingen, mediacoaches, lesmateriaalontwikkelaars, educatieve uitgeverijen, onderzoeksinstituten, ict-bedrijven, mediaproducenten en -platformen, onderwijsinstellingen en zorg- en welzijnsorganisaties.
Netwerk Mediawijsheid is in 2008 als programma opgericht op initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Netwerk Mediawijsheid staat niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel omdat het geen juridische entiteit betreft. Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid doet daarom dienst als onze penvoerder en staat ingeschreven onder KvK-nummer 41194855.

We zijn tevens gevestigd in het pand van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid aan de Media Parkboulevard 1, 1217 WE, Hilversum.

Jouw gegevens worden zorgvuldig behandeld en voldoende beveiligd. Wij houden ons daarbij aan de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en andere geldende regelgeving. Om zo helder mogelijk te krijgen wat en waarom wij precies verwerken kan je de volgende veelgestelde vragen lezen:

Welke gegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

Hoe verkrijgen wij persoonsgegevens?

Wij verkrijgen jouw persoonsgegevens zodra je:

Persoonsgegevens worden anoniem opgeslagen. Resultaten uit de zelftest worden nooit gekoppeld aan het e-mailadres. E-mailadressen worden eenmalig gebruikt om resultaten toe te sturen, en worden niet opgeslagen.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Ook maken wij gebruik van ‘aangepaste doelgroepen’ via sociale-mediaplatformen Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn. Op deze platformen kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Wij geven hiervoor geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij je daar ondubbelzinnige toestemming voor hebt gegeven. Als je niet wilt dat via deze platforms advertenties worden getoond dan kun je dat bij ons aangeven via bovenstaande contactgegevens. Ook kun je je hiervoor bij deze platforms afmelden. Hoe je dit doet lees je op de volgende pagina’s:

Let op: het kan zo zijn dat je daarna nog steeds advertenties van ons te zien krijgt, wanneer je in een van de algemene doelgroepen valt waar we onze campagnes op richten.

Op welke grond gebruiken we persoonsgegevens?

Voor de verwerking van je persoonsgegevens voor de hiervoor genoemde doeleinden gelden de volgende rechtsgronden:

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Wij bewaren je gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht is en/of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is daarom afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

Worden je gegevens gedeeld met andere partijen?

We werken samen met marketing(onderzoeks)bureaus en maken gebruik van Google Analytics. Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken, zoals de Belastingdienst. Daarnaast maken we gebruik van reCAPTCHA v3. Hierbij wordt de inhoud van het bericht verstuurd naar en – volgens de geldende privacywetten binnen Europa – verwerkt door Google. Hier vind je meer informatie over Google’s privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden.

Wat zijn jouw rechten?

Jij hebt een aantal rechten. Dit zijn ze:

Daarnaast kun je ook:

Hoe zit het met beveiliging van de gegevens?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen gebruik in strijd met de regels. Wij blijven ons voortdurend op de hoogte stellen van de actuele stand van zaken rondom technische beveiliging van persoonsgegevens en zullen er alles aan doen om te voorkomen dat persoonsgegevens verloren raken of op onrechtmatige wijze worden gebruikt.

Verder nog vragen?

Wanneer je vragen hebt over de verwerking van persoonsgegevens door ons of wanneer je gebruik wilt maken van één of meer van de rechten die de wet aan jou geeft, neem dan contact op met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming. Deze is te bereiken is via onderstaande gegevens:
Correspondentieadres:
Netwerk Mediawijsheid
t.a.v. privacy officer
Media Parkboulevard 1
1217 WE Hilversum
E-mailadres: info@mediawijzer.net

Let op: wanneer je jonger bent dan 16 jaar en je wilt over een van de bovenstaande zaken contact met ons opnemen, dan moet dat verzoek gedaan worden door jouw wettelijke vertegenwoordigers (je ouders of je voogd).