Privacyverklaring website digitalebalans.nl

Op deze pagina geven we inzicht in hoe de website digitalebalans.nl omgaat met persoonsgegevens. Hieraan ten grondslag liggen de AVG / GDPR en de wens om transparant te zijn naar onze bezoekers, relaties en netwerkpartners. De website digitalebalans.nl is een initiatief van Netwerk Mediawijsheid.

Netwerk Mediawijsheid verwerkt uitsluitend persoonsgegevens met inachtneming van de geldende privacywetgeving. Ook verwerken we nooit meer persoonsgegevens dan noodzakelijk voor onze missie en doelstelling:

“Het vergroten van kennis en vaardigheden en het bevorderen van een mentaliteitsverandering bij burgers en instellingen waardoor deze zich bewust, kritisch , actief en veilig kunnen bewegen in een gemedialiseerde wereld.”

Om onze missie en doelstelling te bereiken, werken we samen met een sterk netwerk, bestaande uit ruim 1000 organisaties, bedrijven, zelfstandig professionals en instellingen op het gebied van mediawijsheid.

Digitale balans test

Bij het invullen van de Digitale Balans Test vragen we leeftijd en geslacht. Deze gegevens en antwoorden op de vragen uit de test zijn anoniem en worden alleen opgeslagen en gebruikt voor onderzoek. Nadat de test wordt afgesloten, zijn de resultaten niet meer op te roepen vanuit de browser.

Versturen testresultaten per mail

Na het invullen van de test is er de mogelijkheid om de testresultaten per mail te ontvangen. Het e-mailadres wordt niet opgeslagen en uitsluitend eenmalig gebruikt om de testresultaten toe te sturen. Het e-mailadres is niet te herleiden naar de ingevulde antwoorden.

Voor inzage in uw gegevens, wijzigingen of het wissen van uw gegevens kunt u contact opnemen via info@mediawijzer.net.

Derden

Verstrekking door Netwerk Mediawijsheid van persoonsgegevens aan derden, vindt slechts plaats op grond van een wettelijke verplichting of met uitdrukkelijke instemming van de gebruiker. Verder verstrekt Netwerk Mediawijsheid geen persoonsgegevens aan derden. De anonieme resultaten kunnen voor onderzoeksdoeleinden met het Trimbos-instituut worden gedeeld. Hier zijn geen persoonsgegevens aan gekoppeld.

Beveiliging

Netwerk Mediawijsheid draagt zorg voor een beveiligde verwerking van persoonsgegevens zoals bedoeld in de geldende privacywetgeving. Dit doen we door uitsluitend samen te werken met partijen die voldoen aan de veiligheidseisen.

Onze medewerkers werken via een beveiligde verbinding. Gegevens worden nooit over een onbeveiligde internetverbinding verzonden.

Cookies

De websites van het Netwerk Mediawijsheid maken gebruik van Google Analytics. Google Analytics maakt gebruik van cookies. Google Analytics levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, bezochte pagina’s en verkeersbronnen. Wij gebruiken die informatie om onze websites te verbeteren.

Op de website digitale-balans.nl is Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen worden geanonimiseerd voordat er gegevens worden verwerkt. Verder is ons Google Analytics-account zo ingesteld dat de informatie niet met anderen gedeeld mag worden.

Meer informatie vindt u op de pagina over cookies.

Klachten en vragen

Met klachten, opmerkingen of bij signalering van content of reacties die inbreuk maken op deze privacyverklaring, kunt u mailen naar info@mediawijzer.net.

U ontvangt binnen twee werkdagen een reactie van ons en/of informatie over de te volgen procedure.