Responsible disclosure

English below.

Netwerk Mediawijsheid wil de digitale weerbaarheid van Nederlanders vergroten en vraagt daarom regelmatig aandacht voor onderwerpen als online veiligheid, cybercrime en privacy.

Uiteraard vinden we dat onze eigen informatiesystemen ook veilig moeten zijn. Desondanks kan het voorkomen dat er een zwakke plek is (of is ontstaan) in de beveiliging van deze website.

Heeft u een zwakke plek gevonden? Laat het ons zo snel mogelijk weten, zodat wij het kunnen oplossen. Wij nemen meldingen altijd serieus en zullen elk vermoeden van een kwetsbaarheid uitzoeken.

Deze responsible disclosure is overigens geen uitnodiging om de website uitgebreid te scannen en te testen op zwakke plekken: dit wordt regelmatig door onszelf gedaan.

Wij vragen u:

 

Voldoet uw melding aan deze voorwaarden? Dan mag u dit van ons verwachten:

Als dank voor het melden van een nog onbekende zwakke plek kunt u in aanmerking komen voor een beloning, mits uw melding aan bovenstaande voorwaarden voldoet en het daadwerkelijk een beveiligingsrisico betreft. Indien meerdere problemen worden gemeld door dezelfde persoon of partij is er één beloning beschikbaar. Indien meerdere personen of partijen melding maken van hetzelfde probleem is er alleen een beloning beschikbaar voor de eerste melder. De grootte van de beloning bepalen we aan de hand van de ernst van het probleem en de kwaliteit van de melding tot maximaal een bedrag van 300 euro aan cadeaubonnen.

We werken graag met u samen om de veiligheid van onze site nog beter te kunnen beschermen. Wij streven er naar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.

Deze Responsible Disclosure is gebaseerd op de tekst van Floor Terra, gepubliceerd onder een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 licentie.

English

Responsible disclosure

Netwerk Mediawijsheid aims to increase the digital resilience among citizens and organisations, and therefore regularly calls attention to topics such as online safety, cybercrime and privacy.

Safety is a very important issue and despite our investments in the security of the website, it may occur that there is a weak spot.

Have you come across a serious security risk? Please let us know as soon as possible, so that we can solve the issue. We always take reports seriously and will investigate any potential security problem.

Please note that this responsible disclosure is not an invitation to extensively check and test the website for vulnerabilities: this is done by us regularly.

We kindly ask you:

Does your report comply with these conditions? Then you may expect the following from us:

We gladly cooperate with you to further improve the security of our website. We strive to solve any issues as quickly as possible and we ask you to inform us about any publications about the problem after it is solved.

This responsible disclosure is based on Floor Terra’s text, published under the CC BY 3.0 NL license.